Tanker på historieblokka

Persepsjon - hvorfor man bør forholde seg til det i sosiale medier

sosiale medier verktøy Dec 02, 2019

Persepsjon. Et litt fancy ord for din oppfattelse av virkeligheten. Hvordan er det relevant for historiefortelling  og posting av innhold til sosiale medier tenker du kanskje? 

Persepsjon - en definisjon
I følge Store Norske Leksikon så kan persepsjon defineres som...

Les mer...
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.