Persepsjon - hvorfor man bør forholde seg til det i sosiale medier

sosiale medier verktøy Dec 02, 2019

Persepsjon. Et litt fancy ord for din oppfattelse av virkeligheten. Hvordan er det relevant for historiefortelling  og posting av innhold til sosiale medier tenker du kanskje? 

Persepsjon - en definisjon
I følge Store Norske Leksikon så kan persepsjon defineres som «sanseinntrykk eller sanseoppfatninger og den påfølgende tolkningen. Persepsjon innebærer to trinn: at et sanseorgan stimuleres, og at denne stimuleringen så resulterer i en opplevelse.»

Hvordan du oppfatter ting rundt deg avhenger med andre ord av dine tidligere erfaringer som påvirker hvordan du ser på verden. Det er viktig å huske på når man prøver å kommunisere med en målgruppe, kanskje på sosiale medier. For det er ikke alltid sikkert at det du prøver å formidle er det som oppfattes i den andre enden. 

Så hvordan påvirker persepsjon budskap?
Ta dette bildet for eksempel. Den streite forklaringen er at dette er et jorde med mange rundballer på. Andre, litt mer humoristiske forklaringer, er marshmallows, traktoregg eller sædcelle (du ser den lille halen, ikke sant?). Du kan med andre ord plutselig fremstå mye mer morsom enn det som opprinnelig var planlagt. 

Det er vanskelig å hele tiden skulle sikre seg for å holde seg innenfor andres persepsjoner, men det er jo greit å i alle fall huske på at andre kan oppleve ting annerledes enn deg.

Tenk deg om. Hva ser du på bildet? Om du har lyst til å fortelle meg hva du ser, kan du gjerne gjøre det her.

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.